Egészséges érzelmek

Amikor egy hozzátartozónk ápolásra szorul, amikor állandó gondozásra lesz szüksége, akár szélsőséges érzelmek megtapasztalásával, gyakori érzelem-ingadozásokkal is számolnunk kell. 

Melyek a leggyakoribb érzelmek?

Ápolóknál:
Ápoltaknál:

méreg • harag • erőtlenség • reménytelenség érzete • a gyógyítás/rehabilitáció sikerében való hit hiánya • depresszív állapotok • fejfájások • izomfájdalmak • kimerültség • világtól való elszigetelődés óhaja • kedvtelenség • ingerültség • türelemvesztés • agresszió • interperszonális problémák • szexuális zavarok

félelem • harag • erőtlenség • magány • a megértés hiánya • reménytelenség érzete • a gyógyítás/rehabilitáció sikerében való hit hiánya • demotiváltság • agresszió • megalázottság • igazságtalanság érzete • ingerültség • türelemvesztés • világtól való elszigetelődés óhaja • lemondás, közömbösség • bánat

A beteg többnyire csak saját érzelmeire koncentrál, az ápolónak azonban egyaránt ügyelnie kell ápoltja közérzetére és a sajátjára is.

Egészséges érzelmek?

Szabaduljon meg a sztereotípiáktól

Szabaduljon meg azoktól a sztereotípiáktól, amelyeket esetlegesen magában hordoz a fizikai vagy szellemi defektusokról, a tartós betegségekkről. Csak így tudja elkerülni, hogy a beteget ne erővel „boldogítsa”. És könnyebb lesz megőriznie objektív hozzáállását. 

Küzdje le szégyenérzetét

Küzdje le a másik ember fiziológiájával kapcsolatos szégyenérzetét. Segítsen a betegnek is leküzdenie szégyenérzetét. Ez nagyon nehéz feladat, amely sok gyengédséget igényel. Legyen gyengéd a gesztusaiban és szavaiban egyaránt.

Legyen empatikus

Gondolkozzon el azon, milyenek lennének az ön érzései adott ápolt helyzetben, és azon, mit tehet azért, hogy ezek az érzelmek minél pozitívabb szinezetet kapjanak. Igyekezzen szerettei, hozzátartozói, ápoltjai számára azt biztosítani, amire neki szüksége van.

Készüljön fel az érzelem-ingadozásokra

Készüljön fel az érzelem-ingadozásokra – a sajátjaira és a betegére is. Tudatosítsa magában, hogy jogunk van különböző érzelmek megéléséhez. A pozitív érzelmeket viszont használjuk fel a kötelék erősítésére, a kölcsönös bizalom kialakítására és a motíváció növelésére. A negatív érzelmek számára találjunk megfelelő levezetési útvonalat: humorral könnyedén feloldható a feszültség és megőrizhető a pozitív hozzáállás; a terápia vagy a rehabilitáció pozitív hatásaira történő emlékeztetés elősegíti a motivációt; adott esetben a sírás is segíthet, hogy megtisztuljunk a negatív érzésektől, és megkönnyebbüljünk.

Soha ne használja ki a beteggel szembeni fölényét

Tartsa fejben, hogy a beteg számára gyakran megalázó és kényelmetlen már maga a tény is, hogy valaki mástól függ. Motiválja ápoltját cselekvésre.

Ne alkalmazzon semmilyen erőszakot

Ne alkalmazzon semmiféle erőszakot, sem fizikait, sem szóbelit. Ezzel a saját tehetetlenségét, erőtlenségét mutatja ki, megbántja ápoltját és saját magát is.

Legyen asszertív

Tartsa tiszteletben a beteg jogait, de tisztelje önmagát is! Ne végezzen mindent a beteg helyett, főleg, ha az állapota a mindennapi teendők elvégzését megengedi. Fedezze fel, milyen sok örömöt tud nyújtani a betegnek az önállóság!

Tartsa emlékezetében, hogy egy gesztus többet mondhat

Egy simogatással, érintéssel, egy megértéssel teli tekintettel, mosollyal megnyugtathatja saját idegeit és enyhítheti a beteg nyomasztó érzéseit is. Az ilyen pillanatok lecsendesítenek, néhány pillanat nyugalmat nyújtanak, lélegzetvételhez juttatják az ápolót és az ápoltat is.

Tartson be néhány egyszerű alapszabályt!

Ahhoz, hogy elkerülje a beteg negatív reakcióit, tartson be néhány egyszerű alapszabályt:

  • - a betegnek tudnia kell, mit szándékozik körülötte, vele tenni, közölje vele mindig, hogy mit fog cselekedni
  • - az ápoló gyors és ideges mozdulatai felerősítik a beteg nyugtalan állapotát, ami ellenkezésbe csaphat át, tehát mindent, amit a beteg körül tesz, igyekezzen nyugodtan végezni
  • - amikor harmadik személyekkel beszélget, ne beszéljen a betegről úgy, mintha nem is lenne jelen
  • - ne végezzen semmit a beteg helyett és ne tegyen helyette semmit erővel, engedje meg neki, hogy döntsön magáról
  • - őrizze meg nyugalmát és vegyen fel pozitív szemléletet, az ápoló hangulata megmutatkozik az ápolt személyen is
Eredményes ápoló: a kipihent ápoló

Időről-időre fel kell töltődnie és el kell szakadnia a mindennapos teendőktől. Igyekezzen idejét úgy szervezni, hogy magára is időt találjon. 

Ne féljen segítséget kérni

Vannak szervezetek, amelyek segítséget nyújthatnak az ápolásban, szakosodott önkéntesek vagy szakápolók, akiket akár néhány órára is alkalmazni lehet. Ne próbáljon mindennel egyedül boldogulni, ha ez meghaladja erejét.

Igénybe veheti pszichológus segítségét is

Ha nem boldogul érzelmeivel, egy külső személy objektív rálátása és véleménye valóban meg tudja változtatni hozzáállásunkat, segíti az új helyzettel való megbékélést, az érzelmek feletti munkálkodást. A hívőknek gyakran segít a lelkésszel, pappal történő beszélgetés. 

Ügyeljen saját testére is

Egy beteg körüli ápolási teendők sok erőt igényelnek, ezért érdemes a testet tornagyakorlatokkal megerősíteni. Különös figyelmet szenteljen a hátának, főleg, ha a beteget naponta többször is mozgatni kell. Igyekezzen minél többet pihenni és relaxálni a különböző relaxációs technikák alkalmazása révén. Pozitív eredményeket hozhat a zeneterápia is.

Mérlegeljen

Ha éppen azon döntés előtt áll, hogy átadja-e ápoltját egy szakintézménynek vagy idősek otthonának, mérlegeljen. Lehet ez a legjobb megoldás mindenki számára, ezért ne érezze magát bűnösnek, ha azt a döntést hozza, hogy ápoltját egy szakintézmény gondjaira bízza. Ügyeljen azonban arra, hogy a beteg ne érezze magát elhagyatottnak, minél gyakrabban látogassa és öntsön bele lelket.